logo mops

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie w związku z umową partnerską między Liderem Partnerstwa – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku oraz pozostałymi partnerami tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płośnicy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie w dniu 07.07.2016 roku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „AKTYWNE WŁĄCZENIE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu „AKTYWNE WŁĄCZENIE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej.

Uczestnikami projektu są osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

– wiek aktywności zawodowej (15-64lata),

– osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne z III profilem,

– korzystające ze świadczeń pomocy społecznej wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W 2016 roku w ramach projektu partnerskiego „AKTYWNE WŁĄCZENIE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie realizuje wsparcie w następujących obszarach:

  1. Ścieżka reintegracji dla osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy (III profil).
  2. Ścieżka reintegracji dla osób nieaktywnych zawodowo.
  3. Ścieżka reintegracji dla osób doświadczających przemocy.
  4. Ścieżka reintegracji dla rodzin wieloproblemowych wraz z najbliższym otoczeniem.

W ramach realizowanych ścieżek w 2016 roku odbywają się następujące zajęcia:

– trening kompetencji i umiejętności społecznych (ścieżka I , II)

– trening kompetencji życiowych (ścieżka I , II)

– trening integracji emocjonalnej (ścieżka IV)

– trening komunikacji partnerskiej (ścieżka IV)

– indywidualne spotkania rozwojowe z elementami coachingu (ścieżka I),

– doradztwo indywidualne (ścieżka II , III)logo projekt

 

 

zdjecie8 zdjecie7 zdjecie6 zdjecie5 zdjecie3 zdjecie2 zdjecie1 zdjecie4zdjecie9

plakat 4 plakat 3 plakat 2 plakat 1