Aktualności

,, Dzieci najlepszym kapitałem rodziny. Wsparcie rodzin wieloproblemowych z terenu Działdowa”

Tutejszy Ośrodek realizuje projekt socjalny ,, Dzieci najlepszym kapitałem rodziny. Wsparcie rodzin wieloproblemowych z terenu Działdowa'' w okresie od 01.10.2016r. do 31.01.2017r. Na chwilę obecną odbyło się już część zajęć z psychologiem, warsztaty dietetyczne, warsztaty z gospodarowania budżetem domowym oraz warsztaty ze specjalistą Działu Świadczeń Rodzinnych. W projekcie przewidziane zostały jeszcze zajęcia z psychologiem, warsztaty [...]

Listopad 30th, 2016|

Program 500+

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko [...]

Grudzień 21st, 2015|

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia, - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących [...]

Grudzień 21st, 2015|